• Proč je potřeba rozvody vody a topný systém čistit?
  Během provozu v každém systému dochází, vlivem rozdílných teplot, k hromadění minerálních a organických látek, které jsou obsaženy ve vodě. Výsledkem jsou úsady a kal, které v topných soustavách působí jako tepelný izolant a brání prostupu tepla do místností, čímž způsobují zvýšené náklady na vytápění. V případě rozvodů teplé užitkové vody zužují tyto nánosy průchodnost potrubí a mohou způsobovat rezavé zabarvení vody, zneprůchodnění potrubí a zvyšují hydraulický odpor potrubí, čímž se zvyšuje spotřeba cirkulačních čerpadel.
 • Může čištění poškodit materiály soustav?
  Naše společnost používá pouze speciální, ekologicky a zdravotně nezávadné čistící směsi na organické bázi, které jsou naprosto bezpečné vůči všem čištěným materiálům a reagují pouze se sedimenty, inkrusty a kaly.
  V případě použití nevhodné chemie a nesprávného dávkování k poškození dojít může.

 • Je nutné vypustit vodu ze systému?
  Ne, není. Čištění topení probíhá při kompletně napuštěném systému a lze provádět i za provozu dokonce i v topné sezóně. Provádí se ze sklepních prostor, a proto není nutné vstupovat do bytů. Běžný provoz v domě tak není nijak omezen.
 • Jak dlouho čištění trvá?
  Čištění se odvíjí od míry zanešení soustavy a její velikosti.
 • Jaká je návratnost částky vynaložené na chemické čištění?
  Díky úspoře energie na vytápění se návratnost pohybuje v rozmezí 1 – 3 let. Je však třeba přihlédnout ke spotřebě objektu a klimatickým vlivům.
 • Jak často se má systém čistit?
  Přesto, že chemické čištění je jednorázový úkon, doporučuje se jeho opakování v rozmezí 7-10 let.