Během provozu se v každé topné soustavě usazují nánosy kalů, minerálních látek, rzi a vodního kamene.
Tyto usazeniny fungují jako izolant, který brání přenosu tepla a radiátory se pořádně neprohřívají.
Všechny tyto usazeniny je možné odstranit díky správnému chemickému čištění a předejít tak řadě
nepříznivých důsledků, mezi které patří:

– Zhoršený přenos tepla do místnosti
– Velké tepelné ztráty
– Špatné fungování termoregulačních ventilů
– Zanešení topné soustavy – potřeba výměny celé topné soustavy

Chemické čištění je v současné době nejefektivnější a zároveň nejdostupnější metodou pro získání
optimálně fungující topné soustavy.
Správným chemickým čištěním můžete získat:

– Zlepšení prostupu tepla do místnosti – rychlejší prohřátí místnosti
– Nižší náklady na vytápění
– Odstranění usazenin a nánosů ze soustavy
– Prodlouží se celková životnost soustavy